szarkaháború

tréfás → gyermekdal, kiszámoló mondóka, → karácsonyi köszöntés vagy → betlehemezés részlet. A bakonyi erdőben szarkák verekednek. A szarkapapné kirántja kardját, a szúnyog megsebesül. A bagolyt küldik doktorért. Míg a bagoly ballag, a szúnyog meghal. Koporsóba teszik, „ekzáment”-re viszik. (MNK 1962B*; H 290.5; BN91*; AaTh 91C*) 53 változatát ismerjük. Ma is népszerű darabja a gyermekfolklórnak. Feltehetően a kollégiumi költészet terméke. Idegen változatát sem a magyar, sem a nemzetközi népmesekatalógus nem tartja számon. Olykor kontaminálódik a → tücsöklakodalommal vagy a „Küzdelem az óriás bolhával (tetűvel)” típus (MNK, 1962C*) egyes soraival, amely ezekkel a sorokkal végződik:

Látod-e te balha,
Nem vagy már a korcba,
Sem a deákok közt
A nagy iskolába.

A két utóbbi típus először a Szentsei daloskönyvben (17. sz.) fordul elő. – Irod. Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I., Pécs, 1957); Kovács Ágnes: A bolondmesék típusmutatója (Kézirat az MTA Néprajzi Kutatócsoport adattárában).