Szegedy Rezső (Sid, 1873–Bp., 1922)

irodalomtörténész, 1915-től a bp.-i egy.-en a szerb-horvát nyelv és irodalom tanára. Szláv és magyar irodalomtörténeti dolgozatai jelentősek. A folklór területén a szerb-horvát és a magyar népköltészet közös témái foglalkoztatták elsősorban. Néprajzi érdekű tanulmányai az Ethnográfiában jelentek meg.