szegényparaszt

törpebirtokos, aki 5 holdnál kisebb földdel rendelkezett. A hagyományos paraszti gazdálkodás keretei között nem tudta családját eltartani, ezért kiegészítésként időszaki gazdasági, ipari munkát vállalt (→ summás, → kubikos), családtagjait is elszegődtette. Árendált (→ árendás), felesbe dolgozott (→ bérlő). Ha a szegényparaszt elnevezést gyűjtőnévnek tekintjük, beletartoztak a nincstelen, föld nélküli parasztok is. (→ még: földnélküli, → részesmunka) – Irod. Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Bp., 1941).