szegés

a → szűr korai díszítésmódja színes vagy fekete posztóval, nemezzel, ill. a széleknek a körülszegése. Minél régebbi a szűr, annál keskenyebb a szegése, amely a szűr szélein halad körül, az alján, az ujján és a gallérján. A szűr szegéséről való első adatunk 1706-ból való. Debrecenben még 1825-ben is tiltották a szegett szűr árulását, a Kunságon még 1854-ben is. Somogy megyében 1860–70-ben is üldözték a hatóságok a szélesen szegett cifraszűrt. A bakonyi szűrt igen széles posztószegés jellemezte. Az északi palócság szűrei keskeny fekete szegésűek, az Alföldön viszont nem szegték a szűr alját színes posztóval, hanem csak a szűrposztó fehér szövött, ill. ép szélével. Azonban színessel borították a toldásokat. Hajdú és Bihar megyében olyan nyakas szűröket is készítettek, amelyeknél az eleje kihajtását szegéssel utánozták. Ennek a szűrfajtának vakszűr volt a neve. – Irod. Györffy István: Magyar népi hímzések. I. A cifraszűr (Bp., 1930).