szégyenbe esett lány, Angoli Borbála balladája, Homlodi Zsuzsanna balladája

régi stílusú → ballada. A halállal büntetett, teherbe esett lány rendkívül általános folklór téma. Az orosz, ukrán népköltészetben és a Ny-európai stb. balladákban egyaránt megtalálható. A magyar ballada témája: az anya észreveszi, hogy lánya ruhája elől rövidül, hátul hosszabbodik. Kérdésére a lány akit Angoli vagy Londoni névvel, ill. azok variációjával neveznek, így válaszol: „szabó nem jól szabta, varró nem jól varrta”. Végül kiderül, hogy Gyöngyvári úrfi (Király kis Miklós stb.) héthónapos terhét hordja. Az anya emiatt a lányt halálba küldi. Madárral üzenetet küld kedvesének a lány, a legény késve érkezik. Az anya a legényt kertbe (folyóhoz, szomszédba, mezőre stb.) küldi, végül bevallja tettét. A legény a lány sírjánál hal meg, jellegzetes strófával zárja a balladát:

Vérem a véreddel egy patakod mosson,
Testem a testeddel egy sírba nyugodjon,
Lelkem a lelkeddel egy istent imádjon.

Magyar nyelvterületen mindenütt ismert. A ballada második része (legény küldözgetése) más balladához is kapcsolódik (pl. Kegyetlen anyós), de előfordul önállósulva is, amikor a leány hűtlenségével indokolják halálát (itt nincs szó terhességről) vagy szülői kegyetlenség áldozata lett, ezzel akadályozva meg a tervezett házassogot. – A gazdag legény (király, gróf, lovag) által elszeretett, megesett lány téma hasonlóképp nemzetközi. Pl. a német „Ritter und Magd” balladában egy vendégség alkalmából lesz a lány (királylány, szolgáló) terhes. Az anya a lány halálát akarja, de a hóhér késlelteti a kivégzést, mert a lány hallja kedvese közeledtét. A változatok egy részében az késve érkezik, többségében szerencsésen oldódik meg a konfliktus. – Ismert olyan változat is, amikor a legény is jogosnak tartja a szülők halálos ítéletét, mert megbizonyosodott kedvese hűtlenségéről. – Irod. Child, F. I.: English and Scottish Popular Ballads (Boston, 1956. 65. sz.); Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa (I–II., Bp., 1976).