székelyföldi kerámia

Korond a Székelyföld ma is híres fazekasközpontja, ahol napjainkban is több száz fazekas dolgozik. A századfordulóig csak mázatlan edényeket égettek: puliszkás fazekat, káposztás fazekat, bórvizes korsót. Ezeket a Mezőségre, Moldvába és a Havasalföldre szállították. – Berecken színes mázas – barna, zöld, sárga – → bokályokat, → tálakat, → tányérokat készítettek, túlnyomórészt növényi ornamensekkel. A díszítés eszköze az → íróka volt. Háromszékről a múlt század első feléből ismeretesek évszámos bokályok. A legművészibb darabok azok, melyeken a díszítményt – pl. a háromszárú virágot – a füllel szemközti felületre rajzolták: először a virág körvonalait karcolták, majd színes mázfoltokkal kitöltötték. Emberalak és szarvas is előfordul mint díszítőelem. – Sok bokály származik Székelyudvarhelyről. Ezek díszítőelemei növényiek, azonban a körvonalak nem karcoltak, hanem barna mázzal rajzoltak. A színezés skálája az előző központéhoz hasonló. A virág mellett madár, szarvas és emberalak is díszíti a bokályokat. Fontos kerémia központ Csíkmadaras, ahol fekete kerámiát is készítettek, és Csíkdánfalva. A székelyföldi fazekas-központok néprajzi ismerete hiányos és vázlatos. – Irod. Kresz Mária: Magyar népi cserépedények kiállítása a Néprajzi Múzeumban (Népr. Ért., 1961); Sántha Imre: A felcsíki fazekasság (Korunk, 1967); Domanovszky György: Magyar népi kerámia (Bp., 1968); Kresz Mária: Illusztrációk az erdélyi fazekasság történetéhez különös tekintettel a késő-habán kerámiára (Ethn., 1972); Balogh Ödön: A marosvásárhelyi fazekasmesterség (Ethn., 1972); Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok (Bukarest, 1976).

Bokály, madárábrázolással (v. Udvarhely m., 1852) Bp. Néprajzi Múzeum

Bokály, madárábrázolással (v. Udvarhely m., 1852) Bp. Néprajzi Múzeum

Bokály, sárga-zöld cserelapis díszítéssel (Sóvárad, v. Maros-Torda m., 19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Bokály, sárga-zöld cserelapis díszítéssel (Sóvárad, v. Maros-Torda m., 19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Bokály, sgraffiátós díszítéssel (Nagyajta, v. Háromszék m., 19. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Bokály, sgraffiátós díszítéssel (Nagyajta, v. Háromszék m., 19. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

A timár-ipartársulat céhkancsója (Kézdivásárhely, v. Háromszék m., 1883) Bp. Néprajzi Múzeum

A timár-ipartársulat céhkancsója (Kézdivásárhely, v. Háromszék m., 1883) Bp. Néprajzi Múzeum