székely hímzések

az egykori Udvarhely, Háromszék, Csík és Marosszék szálánvarrott és szabadrajzú munkái. Párnavégeken, lepedőkön és rúdravalókon jelentkezik, testi ruhát nem díszítettek vele. Kender és pamut-, nem egyszer egészen vékony pamutvászonra varrták őket pamutfonallal, selyemmel csak kivételesen. A hímzőfonal színe piros és kék, ritkábban a kettő együtt. Az öltéstechnika általában szálánvarrott, csupán kevés keresztszem lazítja. Az igen szép számú hímzés között vannak tisztán mértani mintájúak és mértani formájú növényi minták, virágtövek. A hímzések egészét tekintve szembeötlik az aprólékos kidolgozás (kiváltképp a csíki példányokon), a levegős, ritkás rajz, a jól áttekinthető szerkezet. Jól tagolt, bizonyos gazdaságossággal megszabott mezőket hímeznek. Zsúfolásnak nyoma sincs, a székely hímzéseken a varrók a minta tisztaságára, rajzosságára törekedtek. A székely hímzések egyszerűek, de mintakincsük igen változatos. Általában széles középhímet varrtak, amit két oldalról sima vagy szaggatott vonalsor zár le; a szerény peremdísz, melynek formája mindig független a középhímtől, ehhez tapad közvetlenül. Több esetben elmarad a záróvonal és a peremdísz is, melyek ritkán bár, de egybeolvadhatnak a középmező mintájával. – Ezeknek a munkáknak nagy múltjuk van. Eddig ismert legkorábbi keltezésű hímzésüket „Tankó Juci varta 1793” – a lepedővég felirata szerint. A hímzés maga kiérlelt szabatos mintájával és hibátlan technikájával arról tanúskodik, hogy több nemzedék munkája előzhette meg készítését. A székely szálánvarrottak közül kiválik egy minta, a biblikus tárgyú Ábrahám feláldozza Izsákot jelenet (→ Ábrahám áldozata). Kevés példányban, főleg Csíkban varrták. A többi szerény mértani minta közül ez nemcsak azért emelkedik ki, mert egyszerre egész jelenetet ábrázol, hanem kiválik eltérő kompozíciójával is: a párnavég középütt függőleges tengelyt kéap s a jelenetet ennek két oldalán tükörképszerűen ismétlik meg. De kiemelkedik ez az Európa-szerte ismert minta azért is, mert minden példánya más, tele invencióval, új ötletekkel. – A székely szabadrajzú hímzések egyik csoportja azt a kisszámú, de igen becses lepedő- és párnavéget díszíti, melyeket „összekötő”-nek szoktunk jelölni az úri és paraszti hímzések között. Nem egyszer lenvászonra varrták őket selyemszállal, ritkásan. A minta gránátalmás, a virágtő szárát egyes vagy kettes gyűrű fogja át. A szabadrajzú hímzések másik, szintén igen becses csoportja az „összekötő darabok” mintakincsét rögzíti egyszerűbben, parasztosabban, azonban a zsúfolásra való törekvés nélkül. Laza, néha esetlegesnek tetsző mintaszerkesztésükkel az új kifejezési formákat kereső kísérletezésről tanúskodnak. Ezeket → laposöltéssel és → száröltéssel dolgozták, piros vagy kék színnel, egyre nagyobb motívumokat berácsozással töltöttek ki. – Irod. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (II., Bp., 1909); Viski Károly: Székely hímzések I. Csíkmegyeiek (Bp., 1924); Viski Károly: A pávaszem (Népr. Ért., 1926); Molnár István–Molnár Kálmán: Sóvidéki keresztszemesek (Csíkszereda, 1971); 125 szálánvarrott magyar hímzésminta. Árapatak (Csulak Magda gyűjtése, Gazdánél Olosz Ella szerkesztésében, Sepsiszentgyörgy, 1972); Cs. Gergely Gizella–Haáz Sándor: Udvarhelyi varrottasok (Szentimrei Judit előszavával, Bukarest, 1976).

Lepedővég részlete piros fonállal hímezve. Felirata: „Tankó Juci varta 1793” Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedővég részlete piros fonállal hímezve. Felirata: „Tankó Juci varta 1793” Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedővég részlete, szálánvarrott öltéssel hímezve (Székelyföld, 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedővég részlete, szálánvarrott öltéssel hímezve (Székelyföld, 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég részlete szálánvarrott és száröltéssel hímezve (Székelyföld?, 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég részlete szálánvarrott és száröltéssel hímezve (Székelyföld?, 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedővég részlete (Vargyas, v. Udvarhely m., 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedővég részlete (Vargyas, v. Udvarhely m., 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedő hímzésének részlete, különböző öltésekkel varrva (Vargyas, v. Udvarhely m., 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedő hímzésének részlete, különböző öltésekkel varrva (Vargyas, v. Udvarhely m., 19. sz.) Bp. Néprajzi Múzeum