széldaráló

részben mozgatható, kerekeken vontatható, részben deszka, vályogépítményekben elhelyezett gépezet, amely az abraktakarmányul szolgáló gabona, kukorica házi darálására, ill. a házikenyérnek való őrlésére használatos. A szélmalmok (→ szélmalom) működési elveinek leleményes alkalmazásával a D-Alföldön Hódmezővásárhely, Szentes környékén a parasztság készítette. E szerkezetek felállítását a II. világháború körüli közellátási nehézségek a malmi őrletés hatósági korlátozása, szabályozása különösen indokolttá tette. Készítőik, feltalálóik olyan szélmolnárok voltak, akik mesterségüket még kiváló módon elsajátították, de a gőz, nyersolaj vagy villanymotoros meghajtású hengerszékekkel, szitarendszerekkel felszerelt nagyüzemekkel nem kelhettek versenyre. – Irod. Tárkány Szücs Ernő: A hódmezővásárhelyi széldaráló (Ethn., 1949).

Széldaráló (Hódmezővásárhely, Csongrád m., 1940-es évek)

Széldaráló (Hódmezővásárhely, Csongrád m., 1940-es évek)