szellemi néprajz

a néprajztudománynak az a területe, amely az emberi tevékenység szűkebben vett gondolati, lelki megnyilvánulásaival, így a szokásokkal, tudati tartalmakkal és formákkal, a különféle esztétikai megnyilvánulásokkal stb. foglalkozik. E meghatározás, ill. felfogás értelmében egyik részterülete a → folklór; más értelmezésben a szellemi néprajz egészét folklórnak nevezik. A szellemi néprajz megnevezés mai tudományos szóhasználatunkban pontatlannak és elavultnak számít.