szénáskert

körülkerített térség szénarakomány tárolására a kaszálón vagy csoportosan a település szélén. (→ még: rakodó, → réti szállás)