Szendrei Janka (Bp., 1938–)

népzenekutató, az MTA Zenetudományi Intézetének (Népzenekutató Csoport) tudományos munkatársa (1965–). Tanulmányait a bp.-i Zeneművészeti Főiskolán végezte (1962). Szűkebb szakterülete a szokásdallamok kutatása, a népzene és a zenetörténet. Cikkei jelennek meg a Studia Musicologicaban, Ethnographiában és a Népzene és zenetörténetben. – F. m. XVI–XVII. századi dallamok a népi emlékezetben (társszerzőkkel, I–II., Bp., 1979).