Szendrey Ákos (Kolozsvár, 1902–Bp., 1965)

néprajzkutató, a történettudományok (néprajz) kandidátusa (1962). 1947-ben a bp.-i egy. bölcsészeti karán magántanár. 1927–30-ban az MNM régészeti osztályának, majd a Néprajzi Múz. munkatársa, ahonnan helyettes főig.-ként vonult nyugalomba 1963-ban. Elsősorban a magyar néphit és népszokások kutatójaként vált külföldön is ismertté, de foglalkozott a népi társadalom kérdéseivel is. – F. m. A sirató (Szeged, 1937); A magyar néphit kutatása (Bp., 1948); Die Vorbereitung der Hochzeit und der Abschluss des Ehevertrages bei den Ungarn (Bp., 1958). – Irod. Sándor István: Sz. Á. (Nekrológ, Ethn., 1966); K. Kovács Péter: Sz. Á. élete és irodalmi munkássága (Népr. Ért., 1966).

Szendrey Ákos

Szendrey Ákos