Szendrey Zsigmond (Szatmárnémeti, 1879–Balatonfenyves, 1943)

néprajzkutató tanár, Zürjén nyelvészeti dolgozatok után Nagyszalontán bekapcsolódott a néprajzi kutatásokba és hat éven át vezette a Folklore Fellows helyi gyűjtését. Elsősorban a magyar néphit és népszokások, valamint a mondák terén végzett alapvető kutatásokat. Pl. szakfolyóiratokban több résztémából jelentetett meg összefoglaló tanulmányokat. A Magyar néphit és népszokás lexikon (amit fiával, Szendrey Zsigmond Ákossal együtt állított össze) kéziratban maradt. – F. m. Katonanóták a fogságból (Bp., 1923); Nagyszalontai gyűjtés (szerk. Kodály Zoltán közreműködésével, Magy. Népköltési Gyűjtemény, XIV., Bp., 1924); Oktató és alkalmi hagyományok (Bp., 1935). – Irod. Berze Nagy János: Sz. Zs. (Ethn., 1943).

Szendrey Zsigmond

Szendrey Zsigmond