Szentföld

1. a felső → Nyárád mente egy részét, a Mikháza környéki r. k. falvakat nevezi így félig tréfásan a vidék ref. lakossága. – 2. → Háromszék északi, többségében r. k.-ok lakta, nagyjából az egykori Kézdi-szék északi területére eső vidéket nevezi így a déli ref. lakosság.