Szentimrei Judit (Kolozsvár, 1921–)

néprajzkutató, iparművész, a kolozsvári „Ion Andreiescu” képző- és iparművészeti főiskola tanára. Tanulmányait szülővárosában, Bp.-en és Helsinkiben végezte. Kutatási területe a népi szövés-fonás, textilművészet. Cikkei és tanulmányai romániai folyóiratokban, újságokban és szakkiadványokban jelennek meg. – F. m. Székely festékesek (Bukarest, 1958); Kászoni székely népművészet (társszerzőkkel, Bukarest, 1972); Szilágysági magyar népművészet (társszerzőkkel, Bukarest, 1974); Kisküküllő vidéki magyar népművészet (társszerzőkkel, Bukarest, 1978).