oldalág öröklése

az → öröklésnek az az esete, amikor → leszármazók (lemenők) öröklése és → felszállók (felmenők) öröklésének hiányában az oldalági rokonok örököltek, de az → ősi vagyonban csak azok, akik maguk vagy elődjeik osztályosok voltak abban a vagyonban, amelyből a hagyaték származott. Elsősorban az örökhagyó testvérei örököltek fejenként egyenlően; ha valamelyikük kiesett, helyébe leszármazói léptek. Ha ebben a körben örökös már nem volt, előtérbe léphettek az örökhagyó apjának vagy anyjának azok a testvérei, akik az örökhagyó apjával osztályt tettek. Ebben a vonatkozásban is érvényesültek különböző → öröklési jogi szokások, pl. sok helyen az oldalág öröklése megelőzte a felszállók öröklését.