Szentmihályi Imre (Zalaszentmihályfa, 1924–)

néprajzos, muzeológus. A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán szerzett bölcsészdoktori oklevelet (1948). Az MNM Történeti Múz.-ának (1948–), a Nagykanizsai Múz.-nak (1949–), a zalaegerszegi Göcseji Múz.-nak munkatársa (1950–), ill. tudományos főmunkatársa. A település-építkezés, a néprajzi csoportok, a történeti néprajz terén végez kutatásokat, a néprajz tudománytörténetével, mondakutatással foglalkozik. Szerkesztette a Göcseji Múz. Jubileumi Emlékkönyvét (Zalaegerszeg, 1960) és a Göcseji Múz. Közleményei 1–30. számát. Közreműködött a Göcseji Falumúz. létesítésében. Cikkei, tanulmányai szakfolyóiratokban és múz.-i évkönyvekben jelennek meg. – F. m. A göcseji nép eredethagyománya (Bp., 1958); A Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg, 1968); Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai (Zalaegerszeg, 1977).