Olosz Katalin (Kovászna, 1940–)

romániai magyar néprajzkutató. Egy.-i tanulmányait a kolozsvári tudományegy. bölcsészeti karán végezte. A marosvásárhelyi pedagógiai főiskola tanársegéde (1962–), a Román Tudományos Akadémia marosvásárhelyi filiáléjának tudományos munkatársa (1967–). Kutatási területe a népköltészet (népmese, ballada), a folklóralkotások stilisztikája, az erdélyi magyar népköltészeti kutatások története. Tanulmányait a romániai magyar szakfolyóiratok és irodalmi lapok közlik. – F. m. Magyargyerőmonostori népköltészet (Almási Istvánnal, Bukarest, 1969); A kecskésember (Bukarest, 1972).