O. Nagy Gábor, Otrokócsi (Debrecen, 1915–Bp., 1973)

nyelvész, irodalomtörténész. Tanulmányait szülővárosában és Berlinben végezte, magyar–német tanári oklevelet szerzett. Tanított a hódmezővásárhelyi, a debreceni ref. gimnáziumban és tanítóképzőben, majd a debreceni egy.-i könyvtárban dolgozott. Később az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársa lett. Pályájának kezdeti szakaszán a régi magyar irodalom kérdéseivel foglalkozott. Nyelvészként a szótárszerkesztés, ill. a szólás- és közmondáskutatás volt elsősorban a munkaterülete. – F. m. (néprajzi érdekűek) Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete (Bp., 1957, 1965, 1980); Magyar szólások és közmondások (Bp., 1966); A magyar frazeológiai kutatások története (Bp., 1977). – Irod. Kovalovszky Miklós: O. N. G. (nekrológ, Magy. Nyelvőr, 1973).