Osváth Pál (Kismarja, 1831–Bp., 1908)

helytörténeti író, csendbiztos. A debreceni ref. kollégiumot joghallgatóként végezte. 1847–48-ban tanár Nagykállóban, a szabadságharcban tüzértiszt volt, majd Biharban telepedett le, csendbiztosi állást vállalt. Néprajzi vonatkozásokban gazdag általános helyismereti, helytörténeti műveket hagyott hátra. – F. m. Bihar vármegye sárréti járása leírása (Nagyvárad, 1875); Közbiztonságunk múltja és pandúr korom emlékei (Bp., 1905); Bihar vármegyében bekebelezett Kis Mária (Kismarja) nagyközség és a nagymáriai puszta leírása (H.n. é. n.). – Irod. Dankó Éva: Szücs Sándor elődei: O. P. és K. Nagy Sándor. Bajomi krónika (Biharnagybajom. 1973).