osztályos atyafiság

azok köre, akik egyazon → osztály útján örököltek. A feudális magyar jog szerint az osztályból jogközösség származott; ez azt jelentette, hogy az osztályban szerepelt javak ősi javak (→ ősiség) voltak és akik az osztályban részt vettek, ill. utódaik között a magtalanul elhalt (→ magszakadás) örökös vagyonában kölcsönös örökösödés állt fenn. A szokásjog az osztályos atyafiságot többre is kötelezte: egymást támogatniuk, segíteniük, az osztályban szerzett javakat elidegenítés előtt egymásnak vételre felajánlaniuk kellett. (→ még: elővásárlási jog)