Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben, Az

a nagyközönség számára népszerűsítő stílusban írt összefoglaló mű az Osztrák–Magyar Monarchia földrajzáról, állat- és növényvilágáról, történetéről és néprajzáról. 21 kötetéből 7 foglalkozik a korabeli Mo.-gal (Általános rész, Alföld, Bp., Dunántúl, Felső-Mo.; I–II., Erdély és a szomszédos hegyvidékek). A néprajzi fejezetek írói között találhatók: Hunfalvy Pál, Jókai Mór, Imre Sándor, Bartalus István, Baksay Sándor, Kandra Kabos, Mikszáth Kálmán, Herrmann Antal, Eötvös Károly, Bellosics Bálint, Takáts Sándor, György Aladár, Istvánffy Gyula, Fincziczky Mihály, Hodinka Antal, Lehoczky Tivadar, Benedek Elek, Moldován Gergely és mások. Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben egyes néprajzi fejezetei forrásértékűek. Színvonaluk egyenetlensége és tudományos igényük hiányának ellenére a magyar népi kultúra első összefoglalási kísérletét nyújtják. Ugyancsak értékes a kötetek néprajzi illusztrációinak többsége. Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben 1887–1901 között jelent meg Bp.-en.

Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben c. kiadvány címlapja (1891)

Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben c. kiadvány címlapja (1891)