Ördög-árok

részint a természet alkotta árkok, vízmosások, szurdokok, részint a honfoglalás előtt védelmi célból emberi erővel alkotott sáncok, utak, gátak (→ Csörsz-árka) összefoglaló neve. Mindezeket számos mondánk az ördög alkotásának tekinti, már a 13. sz. óta Ördögszántás, Ördögbarázda néven is emlegeti, mintha óriási, emberi méreteket meghaladó eke segítségével természetfölötti hatalom hozta volna létre. Többnyire az ostoba ördög meséi (→ ostoba ördög meséje) alakulnak át → eredetmagyarázó mondákká (→ Nagyharsányi-hegy). Erdélyben, a Görgényi havasokban a Rapsonné útja, Tündérek útja, Ördögök árka stb. néven ismert maradványokhoz hasonló monda kapcsolódott. (→ még: Rapsonné vára) – Irod. Szendrey Zsigmond: Magyar népmonda típusok és tipikus motívumok (Ethn., 1922); Dömötör Sándor: A jáki „ördögkövek” mondájának képzettörténetéhez (Vasi Szle, 1966).