ördöngös bányász

a néphit → tudós, → természetfeletti erejű személye. Alakjában egybefonódnak a → bányaszellemhez fűződő képzetek és a közösség sokirányú elvárásai a különleges képességekkel felruházott egyénekkel szemben. Az ördöngös bányásznak az ördögök (kecskebak) segítenek, dolgoznak helyette (→ tudós ördögei). Különleges képességei vannak – elveszett tárgyak hollétét meg tudja állapítani, varázsvesszője van, különleges nézése, bábui vannak, táncoltatja őket stb. Félnek tőle és ezt ki is használja, különféle trükkökkel erősíti a beléje vetett hitet. Az ördöngös bányászról szóló mondák ezeket a tulajdonságokat illusztrálják. Az ördöngös bányász hiedelemköre meglehetősen elszigetelt, eddig csupán a borsodi bányászok körében találták nyomát. – Irod. Nagy Dezső: A dobsinai „bulénerek” mondáiból (Népr. Közl., 1957); Nagy Dezső: Az izsófalvi „ördöngös bányász” (A Herman Ottó Múz. Évkve, 1963).