örökrét

a → jobbágyok kezén lévő, örökjogon szerzett (megváltott) rét, melynek használata szabadabb, kötetlenebb volt, mint a → jobbágytelekhez tartozó úrbéres rété. Az örökrét nem volt része a telki állománynak, az → irtásföldhöz hasonlóan elidegeníthető volt. – Irod. Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767–1849 (Bp., 1967).