örökség

1. az elhalt személy hagyatékának összessége vagy az abból egy személyre jutott hányad; – 2. egyes helyeken – főleg Erdélyben, a Mezőségen és Kalotaszegen – általánosságban értett alanyi igény, jog, jogosultság értelmében használt kifejezés; – 3. a → jobbágytelek (pl. antiqua sessio), vagy az abból meghatározott személynek (családnak) járó rész, vagy a telek alapján közös használatban lévő ingatlanok (erdő, rét stb.) hasznából járó részesedés neve; – 4. általában azok a tárgyak, technológiák és szellemi javak, amelyek társadalmi értékként egyik generációról a másikra szálltak át az emberi kultúra és civilizáció elemi fokától napjainkig.