Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok

irodalomtudományi folyóirat (1877–1888). Szerkesztette Meltzl Hugó és Brassai Sámuel Kolozsvárott. 1879-től Acta Comparationis Litterarum Universarum címmel új folyamot kezdett, amit 1884-ben ismét megújított. Cikkeit magyar, angol, francia, német, olasz és spanyol nyelven közölte. Az Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok az összehasonlító irodalomtudomány első mo.-i folyóirata volt. Elsősorban tárgy-, motívum- és hatástörténettel foglalkozó dolgozatokat jelentetett meg, de közölt összehasonlító folklorisztikai tanulmányokat is. Hasábjain tett javaslatot 1881-ben Meltzl Hugó magyar folklór társaság alapítására. – Irod. Vajda György Mihály: Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (Helikon, 1964).