padkaporos bál

a Duna–Tisza közének egyes vidékein, a kiskunsági tanyavilágban élő fiatalság alkalmi táncmulatsága, amelyen saját zenéjükre (citera, hegedű, tekerő, klarinét) táncoltak (→ táncalkalmak). – Irod. Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958).