paleoetnológia

a néprajztudomány azon ága, amely régészeti leletek, ill. írásos források alapján ősi, ma már eltűnt vagy alapvetően megváltozott kultúrák néprajzi képének rekonstruálásával foglalkozik. – Irod. Closs, A.: Kulturhistorie und Evolution (Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft, 1956).