Pál napja, Pál fordulása (Szent Pál, jan. 25.)

a → népi hitvilág termés-, időjárás- (→ időjóslás) és haláljósló (→ haláljóslás) napja. Az elnevezés Pál apostollal a damaszkuszi úton történt eseményre, Pál megtérésére megy vissza. Ekkor lett Saulusból Paulus. Azt tartják: ha Pálfordulón szép az idő, akkor bőtermés lesz. „Ha Pál fordul köddel, sok ember hal döggel” – szólás nemcsak az időjárásra vonatkozik, hanem a hajdani dögvészekre (pestis) való jóslás emlékét őrzi. A neve tette termésvarázsló nappá: a hagymadugványos tarisznyát fordítva kell visszaakasztani s akkor nem magzik fel (Szilágyság). Pálpogácsa nevűtollaspogácsát sütnek ezen a napon haláljósló céllal. – Irod. Szendrey Zsigmond: Szalontai jeles napok (Ethn., 1927); A magyarság néprajza (IV., Bp., 1941–43).