palóc szőttesek

Elterjedési területük Nógrád és Heves m. északi része. Kiemelkedő csoportjaik a halottas párnák, lepedővégek, búcsútarisznyák és kötények. Ezek pamut- és kenderszálból elegyesen vagy tiszta pamutból szőtt → parasztszőttesek. Piros, piros-kék pamutfonallal mintázták őket, újabban (e század elejétől) zölddel és sárgával is. Legtartózkodóbb a halottas párnák díszítése: mértanias csíkokból áll, melyeket H és K betűhöz hasonló elemekből szerkesztettek. A pamutvászon kötények és → búcsútarisznyák piros, piros-kék díszítése sokszor az egész tárgyat elborítja, egymás fölé helyezett csíkokból áll, ezekben az egyszerű mértanias elemek mellett a stilizált virágelemek sorai is megjelennek. Szokás a vászonkötények aljába viselőjük nevét is beleszőni vagy belevarrni. A Néprajzi Múz. gyűjteményében egy hollókői kötény piros felirata szinte örömmel adja tudtul, hogy viselője „Horvát Mihály 18 éves”, vagyis elérte a legénykort, amikor megkaphatja a legényt megillető öltözetdarabokat, így a díszes vászonkötényt is. – Irod. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (V., Bp., 1922).

Ünneplő kötény részlete (Rimóc, Nógrád m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Ünneplő kötény részlete (Rimóc, Nógrád m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég részlete (Őrhalom, Nógrád m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég részlete (Őrhalom, Nógrád m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Szőttes részlete dísztörülközőről (Ragyolc, Nógrád m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Szőttes részlete dísztörülközőről (Ragyolc, Nógrád m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Kötény „szakácska”, piros-kék szőttesmintával (Őrhalom, Nógrád m., 20. sz. első fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Kötény „szakácska”, piros-kék szőttesmintával (Őrhalom, Nógrád m., 20. sz. első fele) Bp. Néprajzi Múzeum