Nógrádi Géza (Sárvár, 1932–Sárvár, 1973)

néprajzos, muzeológus, helytörténész. Tanulmányait a bp.-i tudományegy. néprajz szakán végezte. 1956-tól haláláig a sárvári Nádasdy Ferenc Múz. ig.-ja volt. A népi gazdálkodással és építkezéssel foglalkozó cikkei és tanulmányai a Vasi Szemlében és más helyi lapokban, valamint szakkiadványokban jelentek meg. – Irod. Bárdosi János: N. G. (Ethn., 1974).

Nógrádi Géza

Nógrádi Géza