Pápai Károly, Lip (Pápa, 1861–Görz, 1893)

néprajzkutató. Német egy.-eken kezdett tanulmányait Bp.-en fejezte be. 1888-ban egyéves tanulmányúton volt Munkácsi Bernáttal a vogulok (manysik) és osztjákok (hantik) között, ahol néprajzi és embertani kutatásokat végzett. Hazatérve az MNM napidíjasa, majd helyettes tanár Bp.-en. Az északi magyar népcsoportok közt többször járt gyűjtőúton, és értékes tanulmányokat tett közzé eredményeiről az Ethn.-ban. Szibériai anyagának feldolgozása előtt halt meg. Szibériai tárgyait és jegyzeteit, valamint palóc vonatkozású kéziratát a Néprajzi Múz. őrzi. – F. m. Csepel-sziget és lakói (Bp., 1890).