Papp László (Hajdúszoboszló, 1903–Bp., 1973)

etnográfus, régész, történész. A szegedi tudományegy.-en jogi és bölcsészeti oklevelet szerzett (1931). A kecskeméti múz. tiszteletbeli múz.- és könyvtárőre (1923–32), a keszthelyi múz. megbízott muzeológusa (1936–37), a pécsi múz. muzeológusa (1958–64), ill. ig.-ja nyugdíjazásáig. Tanya-, népi település- és háztörténettel, népi viselettörténettel, népi jogéletkutatással, had- és vártörténeti kutatással foglalkozott. Fontos tanulmányokat írt a kecskeméti és a kiskunhalasi tanyatelepülés kialakulásáról. A Kecskemét közelében végzett középkori falvakat feltáró ásatásai úttörő jellegűek voltak. Ő fedezte fel és ásatta ki a mohácsi csata tömegsírjait. Kutatásairól írt cikkei a szakfolyóiratokban jelentek meg. – F. m. A keresztény egyházi élet első nyomai és középkori emlékei Kecskeméten (Kecskemét, 1929); Ásatások a XVI. sz.-ban elpusztult Kecskemét-vidéki faluk helyén (Népr. Ért., 1931); A kecskeméti tanyatelepülés kialakulása (Szeged, 1936); Kiskunhalas népi jogélete (Bp., 1941); Vezérfonal a népi jogélet kutatásához (Bp., 1948).

Papp László

Papp László