Nopcsa Ferenc, báró (Déva, 1977–Bécs, 1933)

paleontológus, geológus, az MTA tagja (l. 1917, r. 1928). 1903-ban felkeltette érdeklődését Albánia, ahol több ízben járt, ott paleontológiai és geológiai kutatásai mellett néprajzi anyagot is gyűjtött az anyagi, a szellemi és a társadalmi kultúra köréből. – F. m. Úti jegyzetek egy amatőr etnográfus naplójából (Ethn., 1923); Albanien, Bauten und Trachten (Berlin, 1925). – Irod. Tasnádi Kubacska András: N. F. kalandos élete (Bp., 1937).

Nopcsa Ferenc

Nopcsa Ferenc