parádés kocsis

Urak, nagygazdák, kocsin járó orvosok tartottak parádés kocsist. Családos, mutatós, jótartású ember, aki lovakhoz értett, katonaideje alatt lehetőleg tisztiszolga volt vagy huszár. Munkája felelősségteljes, utasai életét nem kockáztathatta. Bennkosztos volt. (→ még: béres) – Irod. Kiss Lajos: A szegény ember élete (Bp., 1939).