paradicsomjáték, paradicsomolás

több szereplős → dramatikus játék, amely Ádám–Éva napján (→ karácsony) kerül színre és a bűnbeesés történetét szedi párbeszédbe. A középkori → misztériumjátékoknak kedvelt jelenete volt, gyakran a játék a paradicsomjáték jelenetével kezdődött, s a passióval, ill. a feltámadással ért véget, bemutatva így a megváltás egész történetét. Egyik főszereplője a többnyire leányarcú, kígyóbőrbe öltöztetett ördög volt. Német nyelvterületen napjainkig fennmaradt mint népi misztériumjáték. A mo.-i német paradicsomjátékok egy része Hans Sachs reneszánsz szövegéből került a hagyományba. A századforduló körüli Mo.-on bányászcsoportok németül, magyarul és szlovákul adtak elő paradicsomjátékot, magyar volt pl. a felsőbányai paradicsomjáték (ill. Ádám–Éva) játék. – Irod. Sebestyén Gyula: Budapesten előadott népszínjátékok (Ethn., 1912); Ernyey József–Karsai Kurzweil Géza: A felsőmagyarországi bányavárosok német népi színjátékai (I–II., Bp., 1932–1938).