parasztbíró

a mezőgazdasági lakosság körében volt a → bíró neve, sokszor megkülönböztetésül a földesúr uradalmi alkalmazottaira felügyelő urasági bírótól (dominális bíró).