paraszti munkaszervezet

a paraszti munkák elvégzésére kialakult, alapvetően organikus képződésű → akcióközösség, amelynek alapvető célja a termelőmunka lebonyolítása, de a fő funkció mellett egyéb mellékfunkciókat is hordozhat (→ munkaszervezet funkciói), s ez befolyásolja a paraszti munkaszervezet hatékonyságát, termelékenységét. A paraszti munkaszervezet a parasztság és más hagyományosan élő társadalmi, foglalkozási csoportok (pl. pásztorok, erdei munkások, falusi iparosok, bányászok stb.) legfontosabb és legtöbb tevékenységet felölelő és lebonyolító intézménye, amelynek természetében éppen e közösségek tevékenységének homogenitása, társadalmának kevéssé intézményesült volta jut kifejezésre. (→ még: munkaszervezet) – Irod. Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században (Szolnok, 1968).