parasztszőttesek

a falusi–mezővárosi lakosság családi munkaszervezetben, ill. paraszti specialisták (asszonyok) által készített szőttesei, szemben a céhekbe tömörült, takácsszövőszéken dolgozó tanult takácsmesterek munkáival (→ takácsszőttesek). A → népművészet más ágaihoz hasonlóan a mintás szövésnek is táji stílusai különböztethetők meg: → somogyi szőttesek, → baranyai szőttesek, → sárközi szőttesek, → palóc szőttesek, → bodrogközi szőttesek, → kalotaszegi szőttesek, → széki szőttesek, → bukovinai székely szőttesek, → csángó szőttesek, valamint anyaga alapján a → gyapjúszőttesek.