paraszttársadalom

a néprajztudományban általánosan alkalmazott kategória, amelyet a → parasztok között fennálló társadalmi kapcsolatok összességének megjelölésére alkotnak. A terminus használói ezzel a fogalommal azt kívánják kifejezni, hogy a parasztság viszonylag izoláltan és a társadalom többi osztályához, rétegéhez viszonyítva, mintegy önálló társadalomként él a társadalomban. Ez a viszonylagos elszigeteltség azt jelenti, hogy a parasztság életét közvetlenül meghatározó családi, rokoni és lokális kapcsolatok jóval intenzívebbek, mint az uralkodó osztályok vagy a városi társadalom körében, s ezért a kívülről érkező hatások ezek szűrőjén keresztül érik az egyes embert; nem jelenti azonban, hogy a parasztok életét saját társadalmi kapcsolataik rendszeréből érthetjük meg, mert a parasztok a társadalom többi részével mindig a kölcsönös meghatározottság viszonyában állnak, ezért a paraszttársadalmat kitevő kapcsolatok is történetileg változók, a parasztságnál adott társadalmi viszonyok és az uralkodó osztályok tudatos társadalomformáló törekvéseinek, valamint a társadalom nem paraszti rétegeinél tapasztalható társadalomszervezeti formáknak, magatartástípusoknak eredői. (→ még: falusi társadalom, → népi társadalom) – Irod. Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Bp., 1941); Potter, J. M.–Diaz, M. N.–Forster, G. M.: Peasant Society (Boston, 1967).