parlag

egy vagy több évig vetetlenül, műveletlenül álló szántóföld. Pallag, parrag néven is ismert. A parlag szláv jövevényszó és eredetileg a pihentetett földet jelentette, azaz a művelés áttételét a kimerült földről a pihentetettre. Erre utal az is, hogy szláv nyelvekben → ugar jelentése van, tehát a talajművelés és legeltetés mellett pihentetett föld értendő alatta. (→ még: parlagoló rendszer, → zöldmezőváltó gazdaság). – Irod. Kniezsa István. Szláv jövevényszavaink a gazdasági élet köréből (Magy. Nyelv, 1950); Belényesy Márta: A parlagrendszer XV. századi kiterjedése Magyarországon (Ethn., 1964).