pástonülő

a falu szélén vagy azon kívül (faluszéli gyepen, → közlegelőn) megtelepedő, rendszerint nincstelen zsellér, szökött jobbágy, jövevény. Telke tehát nem a falu szerén kihasított jobbágy- vagy zsellértelek, hanem → gyeptelek. – Irod. Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásainak tükrében (Bp., 1967).