pásztorművészet, pásztorfaragás

a → népművészetnek a pásztorokhoz köthető ága, mely elsősorban a pásztorkodás szerszámainak (→ pásztorbot, → juhászkampó, → kanászbalta, → tülök, → rühzsírtartó, → bárányjel) és a pásztorélet használati tárgyainak (szaru → sótartó, → pásztorkészség, → ivótülök, → kásakavaró, → tükrös, → borotvatok) művészi megformálásában nyilvánul meg. Ide tartoznak a pásztorok (faragó pásztor) által az előbbiekhez hasonló díszítéssel készített egyéb tárgyféleségek is, pl. → borotválkozó tükör, → mángorló, → vetélő. A pásztorművészet fogalmát 1892-ben Herman Ottó vezette be előadásával és tanulmányával, azóta használatos a néprajzi szakirodalomban. A pásztorművészet elkülönítése a faluk-mezővárosok többi lakójának és meghatározott korszakra vonatkozóan lehetséges. Maga az állatok őrzése a legelőn sem volt kizárólag a pásztorok dolga, hanem bizonyos területeken, bizonyos korszakokban a családi munkamegosztásban egyes családtagokra hárult. A pásztorkodás szerszámai (bot, karikásostor stb.) így készültek és használatban voltak parasztcsaládokban is. Még inkább áll ez a használati tárgyakra (pl. szaru sótartó, ivócsanak). A múlt századi pásztorművészetre jellemző technikák (→ karcolt díszítés, → domború faragás, → berakás, → spanyolozás) párhuzamait, előzményeit szintén megtaláljuk parasztok és mesteremberek munkáin. A múlt századi népművészeti virágzás idején díszesebbé vált a pásztorok öltözete, tárgyi fölszerelése is. A juhászkampónak, baltának, pásztorbotnak kialakultak ünneplő, munkára már nem használt változatai. A szerszámok, használati tárgyak díszes megformálását ösztönözte, hogy ezek a pásztori foglalkozás, sőt külön-külön a csikós, gulyás, juhász, kanász hivatásának kifejezői lettek. Ez a fejlődés, egy többé-kevésbé önálló pásztorművészet kialakulása a Dunántúlon állt be legkorábban, s jutott legmesszebb, a régies vonásokat őrző Erdélyben még e század elején is alig mutatkozott. – A pásztorok tárgyain sok régies forma és díszítmény őrződött meg (pl. csontkupáncsok pásztorkészségeken, → világfa ábrázolások). A múlt század végére sok tárgy azért vált pásztori jellegzetességgé, mert a pásztorok akkor is őrizték, amikor a parasztok már elhagyták (pl. cifraszűr, duda, ing-gatya viselet, ezüst pitykés mellény). Ugyanakkor a múlt századi pásztorművészet városias, polgárias új elemeket is befogadott: pl. → óralánc, → gyufatartó, úri szelencéket utánzó tükrösök. – A pásztorművészet nagytájak szerint jellemezhető: → alföldi pásztorművészet, → felföldi pásztorművészet, → dunántúli pásztorművészet, → erdélyi pásztorművészet. – A népművészet többi műfajához képest a pásztorművészetnek igen kevés emléke maradt fenn, kevés is készült. Nem minden pásztor tudott faragni, a faragó pásztorok is csak kevés példányt készítettek a hosszú, gondos munkát kívánó díszes tárgyakból. Ezeknek nagy volt az értéke, bárányt, malacot adtak értük. Sok darab, a rajta olvasható dedikáció szerint is baráti vagy szerelmi ajándéknak készült. A pásztorművészet emlékanyagában sok erőteljes, önálló stílust alakító egyéniséget különböztethetünk meg. Közülük több névről is ismert: Király Zsiga, Hodó Mihály, Barna János, Kapoli Antal stb. A pásztorművészetet megkülönbözteti a népművészet összképében, hogy sok figurális ábrázolás, sőt jelenetek, jelenetciklusok találhatók benne. A pásztorművészetben kifejeződő pásztori öntudattal függ össze, hogy a pásztorok gyakran ábrázolták saját magukat, más pásztorokat, állataikat, a pásztorok körében népszerű betyárokat. Emellett jelentős a vallásos és a történeti tematika. – A pásztorok általában Európa más tájain is kiemelkedő faragók, de tájról tájra változnak a tárgyféleségek, amelyeket cifráznak. A pásztorművészet különösen ott gazdag, ahol a pásztorkodásnak nagy a jelentősége a hagyományos életformák közt és szimbolikus szerephez jutott a nemzeti kultúrákban, pl. az Alpokban, a Kárpátokban, a Pireneusokban stb. – Irod. Herman Ottó: Magyar pásztoremberek remeklése (Ethn., 1892); Madarassy László: Művészkedő magyar pásztorok (Bp., 1935); Gladysz, M.: Goralskie zdobnictwo drŀewna na Ślasku (Kraków, 1935); Bednárik, R.: Pastierske rezbárske umenie (Bratislava, 1956); Wildhaber, R.: Hirtenkultur in Europa (Basel, 1966); Manga János: Magyar pásztorfaragások (Bp., 19722).

1. Sótartó, karcolt díszítéssel (Mernye, Somogy m., 19. sz. utolsó negyede) Bp. Néprajzi Múzeum

1. Sótartó, karcolt díszítéssel (Mernye, Somogy m., 19. sz. utolsó negyede) Bp. Néprajzi Múzeum

2. Sótartó, karcolt díszítéssel (Mernye, Somogy m., 19. sz. utolsó negyede) Bp. Néprajzi Múzeum

2. Sótartó, karcolt díszítéssel (Mernye, Somogy m., 19. sz. utolsó negyede) Bp. Néprajzi Múzeum

3. Fűszertartó, spanyolozott díszítéssel (Jánosháza, Vas m., 1864) Bp. Néprajzi Múzeum

3. Fűszertartó, spanyolozott díszítéssel (Jánosháza, Vas m., 1864) Bp. Néprajzi Múzeum

4. Tükrös, spanyolozással díszítve (Ny-Dunántúl, 1843) Bp. Néprajzi Múzeum

4. Tükrös, spanyolozással díszítve (Ny-Dunántúl, 1843) Bp. Néprajzi Múzeum

5. Kobak, ital tartására. Karcolt díszítéssel (Csokonyavisonta, Somogy m., 1880-as évek) Bp. Néprajzi Múzeum

5. Kobak, ital tartására. Karcolt díszítéssel (Csokonyavisonta, Somogy m., 1880-as évek) Bp. Néprajzi Múzeum

1–2. Gyufatartó elő- és hátlapja mélyített alapú faragással (Somogyhárságy, Baranya m., id. Kapoli Antal műve. Századforduló) Bp. Néprajzi Múzeum1–2. Gyufatartó elő- és hátlapja mélyített alapú faragással (Somogyhárságy, Baranya m., id. Kapoli Antal műve. Századforduló) Bp. Néprajzi Múzeum

3. Ivócsanak faragott füllel (Palóc vidék, századforduló) Bp. Néprajzi Múzeum

3. Ivócsanak faragott füllel (Palóc vidék, századforduló) Bp. Néprajzi Múzeum

4. Borotvatartó spanyolozással díszítve (Ny-Dunántúl, 1843) Bp. Néprajzi Múzeum

4. Borotvatartó spanyolozással díszítve (Ny-Dunántúl, 1843) Bp. Néprajzi Múzeum

5. Kásakavaró faragott nyéllel (Duna–Tisza köze, 1891) Bp. Néprajzi Múzeum

5. Kásakavaró faragott nyéllel (Duna–Tisza köze, 1891) Bp. Néprajzi Múzeum

Karikás ostor, ólmozott nyéllel (Fejér m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Karikás ostor, ólmozott nyéllel (Fejér m., 20. sz. eleje) Bp. Néprajzi Múzeum

Ivótülök, karcolt és választóvízzel sárgított díszítéssel (Hortobágy, 1895)

Pásztorművészet
Ivótülök, karcolt és választóvízzel sárgított díszítéssel (Hortobágy, 1895)
Bp. Néprajzi Múzeum

Tükrös spanyolozással (Mernye, Somogy m., 19. sz. második negyede)

Pásztorművészet
Tükrös spanyolozással (Mernye, Somogy m., 19. sz. második negyede)
Bp. Néprajzi MúzeumPásztorművészet
Tükrös, mindkét oldala spanyolozott (Somogy m., 1867)
Bp. Néprajzi Múzeum