Pável Ágoston (Vashidegkút, 1886–Szombately, 1946)

nyelvész, néprajzkutató. Tanári, majd doktori diplomát szerzett a bp.-i egy.-en. 1928–1942 között vezette a szombathelyi múzeum néprajzi tárát. A szlovén (vend) származású Pável Ágoston elsősorban saját népe, ill. nemzetisége népi kultúrájának és irodalmának, valamint a magyar–szlovén kulturális kapcsolatoknak kutatója volt. Egyaránt foglalkozott a szellemi és az anyagi műveltség kérdéseivel. Vázolta a szlovén irodalmi nyelv kialakulását a népköltészetből kiindulva. Magas szintű szlovén filológiai ismeretei miatt 1920 után meghívták a ljubljanai egyetemre, de nem fogadta el a fölkínált tanári állást. Egyre inkább elszigetelődve Szombathelyen élt, és alkotta meg értékes életművét. – F. m. P. Á. válogatott tanulmányai és cikkei (Szombathely, 1976). – Irod. Dömötör Sándor: P. Á. a néprajztudós (P. Emlékkv, Szombathely, 1949); Dömötör Sándor: A Vasi (Dunántúli) Szemle tizenegy éve. 1933–1944 (Savaria Múz. Közl., I., Szombathely, 1957).

Pável Ágoston

Pável Ágoston