peco

kezdetleges, szalmatetővel fedett építmény É-Heves, Ny-Borsod és a Jászság egyes részein. A peco itt a juhok nyári és téli védelmére szolgál. A bogárhátú tetőt ágasfás falszerkezet tartja, a fal rudakból, vesszőfonásból vagy kukoricakóróból készül. Ritkán sárral is betapasztják. A pecot rendszerint a gazdasági udvaron helyezik el. Alapterülete kb. 3×3 m. A peco konstrukciója, rendeltetése megegyezik az → állás, → szín, fészer nevű építményekével. Jellegzetesen kisparaszti, kisüzemi építmény, egy-két tucat juh befogadására. A peco szó valószínűleg szlovák átvétel. – Irod. Paládi-Kovács Attila: A keleti palócok pásztorkodása (Műveltség és Hagyomány, 1965).