Penavin-Borsy Olga (Debrecen, 1916–)

nyelvjáráskutató, folklorista, egyetemi tanár az újvidéki egy. magyar nyelvi és irodalmi tanszékén (1957–). Középiskolai tanári oklevelet Debrecenben (1940), filológiai doktorátust Göttingenben szerzett (1956). A debreceni ref. leánygimn. (1940–), majd a szabadkai leánygimn. tanára (1941–). Főiskolai tanár az Újvidéki Tanárképző Főiskolán (1947–57). A népnyelv, népmese, népballada és a babonák tanulmányozása a szűkebb szakterülete. E témakörben számos tanulmánya, nyelvjárási dolgozata jelent meg a jugoszláviai szakfolyóiratokban és irodalmi lapokban. Kidolgozta a második magyar regionális nyelvatlaszt (A jugoszláviai Mura-vidék magyar tájnyelvi atlasza, 1966). – F. m. Szlavóniai (Kórógyi) Szótár (I–III. Újvidék, 1968–78); A ruházkodás és a hozzátartozó műveletek szókincse a szlavóniai Kórógyon (Újvidék, 1969); Jugoszláviai magyar népmesék (Bp., 1971); Szlavóniai hétköznapok (szerk. Újvidék, 1974); Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás dalok (Újvidék, 1976).