Péntek János (Körösfő, 1941–)

nyelvész, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegy. magyar nyelv és irodalom tanszékének adjunktusa. Középiskoláit Nagyváradon, az egy.-et Kolozsvárott végezte. A romániai magyar nyelvjárások kutatásával és a népi díszítőművészettel foglalkozik. – F. m. A nyelv világa (Szabó Zoltánnal és Teiszler Pállal, Kolozsvár, 1972); Ezerjófű (Szabó Attilával, Bukarest, 1976); A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai (Márton Gyulával és Vöő Istvánnal, Bukarest, 1977); A kalotaszegi népi hímzés és szókincse (Bukarest, 1979).