peremkultúra

a német F. Ratzel nevéhez fűződő fogalom, amely egy adott kultúra vagy → kultúrarea peremterületén elhelyezkedő és bizonyos intézmények, jelenségek megléte vagy hiánya által jellemzett és általában archaikusnak tekintett kultúrát vagy kulturális areát jelöl. A fogalmat kezdetben elsősorban földrajzi értelmezés szerint alkalmazták, újabban használata szociológiai tartalmat is nyer, így recens civilizált központokhoz viszonyítva is beszélnek belső- és szubmarginális kultúrákról. (→ még: másodlagos primitivitás) – Irod. Ratzel, F.: Anthropo-Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte (Stuttgart, 1882–91); Cooper, J. M.: Temporal Sequences and the Marginal Cultures (Washington, 1941)