pergő

a legkisebb kolompfajta, amelynek pergésszerű hangja van. Nagyság szerint a 20–40 dkg-os → kolomp neve pergő. De nevezik a pergőt csatrangnak is. Tehenek, borjúk, juhok, kecskék, sertések, néha lovak nyakába kötötték abból a célból, hogy ezzel az állatot megjelöljék. Pl. a csikós pergőt köt hátaslova nyakába, hogy mindig megfigyelhesse a ménesnek melyik részén legel. A falkától el-elmaradó állatot is pergővel jelölik. A különböző nagyságú → csengők és kolompok együttesében zeneileg is fontos funkciója van. Ilyen céllal kötik (rendszerint csengőkkel együtt) szánkóba fogott lovak hámjára is, főként ünnepi alkalmakkor. – Irod. Szabó Kálmán: A jószág jegye és billege Kecskeméten (Népr. Ért., 1932); Márkus Mihály: A jolsvai kolomposok (Emlékkv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára, szerk. Gunda Béla; Bp., 1943).

Pergő (Általános forma)

Pergő (Általános forma)